Tietoturvan koulutusohjelma
(3+3+4 pv)

ILMOITTAUDU
ESITTELY:
Tietoturvan koulutusohjelma TiKo on suomalaisiin tarpeisiin suunniteltu, sekä tietoturvan johtamista että sen implementointia tukeva käytännön läheinen koulutusohjelma.
TiKo antaa hyvän perusosaamisen tietoturva-ammattilaiselle tai sellaiseksi aikovalle.

TAVOITE:
Tietoturvallisuudelle asetetut vaatimukset muuttuvat koko ajan. Koulutusohjelma sovitetaan vastaamaan ajankohtaisia tarpeita ja vaatimuksia. Se antaa kattavan suomalaisen näkökulman tietoturvaan. Näin se täydentäää kansainvälisiä CISSP- ja CISM-tutkintoja.
Puolivuotinen koulutusohjelma jakaantuu kolmeen osaan, jotka voi suorittaa myös erikseen.

Vaativan teknisen tietoturvan lisäksi ovat tietoturvan rakentamisessa tarpeen tiedot äskettäin uudistuneesta lainsäädännöstä, johtamismenettelyistä, viitemalleista, henkilö- ja yrityssertikaatteista, käyttäytymispsykologiasta ja jopa kiinteistötekniikasta.

Sisältöön myös kuuluu laboratoriopäiviä ja runsaasti harjoituksia. Eräänä konkreettisena etuna on lisäksi henkilökohtainen harjoitustyö, jonka aiheen osallistuja itse valitsee. Harjoitukseen saa asiantuntijamentorointia. Tulos hyödyttää suoraan osallistujan yritystä. Pelkästään tämä saattaa säästää koulutusohjelman hinnan.

KOHDERYHMÄ:
Koulutus soveltuu niille, jotka työssään tarvitsevat kokonaisvaltaista näkemystä sekä teknisestä että hallinnollisesta tietoturvasta. Tämä tarkoittaa olemassaolevia tietoturva-ammattilaisia, joiden kokonaiskuva kaipaa täydentämistä ja päivittämistä sekä toisaalta tietoturva-ammattilaiseksi vasta siirtyviä.

TAPAHTUMAN SISÄLTÖ:
Koulutusohjelman sisältö on esitelty kurssijaksojen 1, 2 ja 3 yhteydessä.

SUOSITELTAVAT ESITIEDOT:
Kokemus tietoturvasta ja tietoverkoista.

ALKAA: 18.03.2015 09:00
PÄÄTTYY: 22.05.2015 16:30

MUUT AJANKOHDAT:
28.02
KESTO: 10

PAIKKA: KPMG:n koulutustilat
Töölönlahdenkatu 3
00100 HELSINKI

KIELI:
Luento pidetään suomeksi. Materiaali on suomenkielinen.

HINTA: 4690.00 EUR + alv 24%